Privacy

Als Scoutinggroep verwerken wij persoonsgegevens om onze activiteiten als vereniging uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens, deze te bewerken en de mogelijkheid om gegevens af te schermen. Hoe we met deze gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy.

Bij de inschrijving bij onze vereniging is akkoord gegaan met het gebruik van beeldmateriaal ter promotie van onze vereniging (de website, social media etc). Indien gewenst kan deze toestemming ingetrokken worden. Neem hiervoor contact op met het stafteam van de speltak.