Informatie

Scouting Burgemeester Welschen Meerhoven is een moderne, openbare Scoutinggroep. Daarom is iedereen welkom bij onze groep. Wij maken onderdeel uit van Scouting Nederland, de landelijke organisatie die de lokale groepen ondersteunt door middel van beroepskrachten en vrijwilligers. Scouting Nederland heeft een spelvisie die de doelen van scouting beschrijft: SCOUTS. Wij maken gebruik van de spelvisie gebaseerd op de ideeën van Baden Powell (oprichter van Scouting wereldwijd) om onze leden zo een plezierige tijd te geven en zichzelf te ontwikkelen.

Bestuur

Het groepsbestuur bestaat uit door de leiding gekozen leden. Het bestuur geeft actief leiding aan de groep als geheel en zorgt voor de contacten tussen de onderdelen. Het bestuur voert ook de besluiten uit, die voortvloeien uit het door de groepsraad vastgelegde beleid. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen.

Contact tussen u en de groep

De groep stelt het op prijs om een goed contact te onderhouden met de ouders en/of verzorgers van haar leden. Wanneer uw kind besluit lid te worden van onze groep, vindt er eerst een gesprek plaats met de speltakleiding. In dit gesprek krijgt u alle informatie van de speltakleiding die u nodig heeft en kunt u alles vragen wat u wilt weten. Ook wordt er gevraagd naar de bijzonderheden van uw kind, zoals medicijngebruik en andere zaken waarmee de leiding van de speltak rekening moet houden. Deze informatie is heel belangrijk voor de leiding om uw kind een zo prettig mogelijke tijd te geven bij onze groep. Natuurlijk wordt vertrouwelijk omgegaan met deze informatie.
Via verschillende kanalen kunt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws, onder andere via Facebook, Instagram en Twitter. Maar ook via deze site en de mail worden de ouders op de hoogte gehouden. Tegenwoordig verloopt veel communicatie ook via WhatsApp.

Verzekering

Alle leden van onze groep hebben automatisch een secundaire verzekering via Scouting Nederland, deze is ook geldig tijdens kampen.

Inschrijving bij de groep

Als je het na 4 opkomsten kennismaken leuk vindt bij ons, dan moet je je inschrijven.
Je kunt dit doen door het inschrijfformulier te downloaden en na de 4e opkomst proberen volledig ingevuld af te geven aan de speltakleiding. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de speltakleiding. Vul ook gelijk het SEPA machtigingsformulier in, hierrmee kan de penningmeester de incasso uitvoeren.

Opzegging/uitschrijven

Opzeggen kun je via het uitschrijfformulier. Vergeet niet de reden van je opzegging in te vullen, dit horen we graag. Het formulier dient bij de speltakleiding afgegeven te worden. Bij de afgifte is er een gesprek met de leiding. De contributie is verschuldigd tot het einde van het kwartaal, uitschrijving vindt dus plaats per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Contactpersonen

Hieronder vindt u een overzicht met contactpersonen. Algemene vragen kunt u sturen naar info@scoutingmeerhoven.nl. Vragen over verhuur van de blokhut kunt u sturen naar verhuur@scoutingmeerhoven.nl. Let wel, verhuur voor anders dan scouting organisaties is niet mogelijk, een aanvraag voor een andere organisatie zal hoe dan ook afgewezen worden.

Adressen

Adres van de blokhut (bezoekadres)

Scouting Burg. Welschen Meerhoven
Sliffertsestraat 43
5657AL Eindhoven

Adres voor post (postadres)

Scouting Burg. Welschen Meerhoven
Glorieuxlaan 77
5261SH Vught

Onze voorkeur gaat uit naar contact via email.

Financieel

Rabobank rekening NL28 RABO 0159 6747 43

BIC: RABONL2U
Tnv Scouting Burg. Welschen Meerhoven